Medya ve Kültürel Çalışmalar EABD Tezli Program

Ders Statüsü

Ders Adedi

Dersin/Derslerin İsimleri

Dersin Kodu

 

Zorunlu (Kredili)

1

 

Ethics and Research Methods in

Political Science

3105302

 

Zorunlu (Kredisiz)

2

 

Master’s Thesis

8160599

 

Prothesis Seminar

8160500

 

 

 

Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)

 

 

 

3

Öğrencilerin aşağıda belirtilen beş adet dersten en az üçünü almaları gerekmektedir.

Öğrencilerin aşağıda belirtilen beş adet dersten en az üçünü almaları gerekmektedir.

 

Political Economy of Communication

3105170

 

Cultural Politics

3105196

 

Cinema Studies

8160509

 

Issues in Turkish Cultural History

3105117

 

Media and Society

3105134

 

Elective (Kredili)

3

Tümü Anabilim Dalı derslerinden ya da ABD Başkanlığının ve danışmanın onayıyla bölüm-dışından 2 adedi geçmeyecek şekilde ders alınarak tamamlanabilir.

 

 

Elective (Kredisiz)

1

 

Special Studies

Öğrenciler bu dersi, tez danışmanlarının koduna göre ilgili bölümden alacaklardır. Ders elective statüsünde işaretlenecek olsa da tüm öğrencilerin alması zorunludur.

Medya ve Kültürel Çalışmalar EABD Tezsiz Program (Birinci Öğretim)

Ders Statüsü

Ders Adedi

Dersin/Derslerin İsimleri

Dersin Kodu

Zorunlu (Kredisiz)

1

Term Project

8160589

 

 

 

Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)

 

 

 

3

Öğrencilerin aşağıda belirtilen beş adet dersten en az üçünü almaları gerekmektedir.

Öğrencilerin aşağıda belirtilen beş adet dersten en az üçünü almaları gerekmektedir.

 

Political Economy of Communication

3105170

 

Cultural Politics

3105196

 

Cinema Studies

8160509

 

Issues in Turkish Cultural History

3105117

 

Media and Society

3105134

Elective

7

Tümü Anabilim Dalı derslerinden ya da ABD Başkanlığının ve danışmanın onayıyla bölüm-dışından 2 adedi geçmeyecek şekilde ders alınarak tamamlanabilir.

 


Last Updated:
22/04/2022 - 01:00