SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜMEDYA ve KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ANABİLİM DALI

ODTÜ Medya ve Kültürel Çalışmalar

ODTÜ-MCS, popüler kültürden yeni medyaya çok çeşitli konularda, çağdaş kuram ve eleştirelliği iletişim ve kültür ile ilişkilendirmeyi amaçlayan disiplinlerarası bir yüksek lisans programıdır.

Duyurular

  • Medya ve Kültürel Çalışmalar Tezli Yüksek Lisans Programına Başvuru Yapacak Öğrenciler İçin Önemli Duyuru

    Programımız için başvuruda bulunan aday sayısının fazlalığı nedeniyle, ilgili başvuruların değerlendirmesi öncelikle dosya üzerinde yapılmakta ve başvuruda bulunan aday sayısının en fazla yarısına tekabül edecek bir bölümü mülakata çağrılabilmektedir. Jürinin dosya üzerinde yaptığı değerlendirmede, not ortalaması, dil puanı vb. standart ölçütlerin yanı sıra, sunulan niyet mektubunun içeriğinin Programımızın beklentilerini karşılamasına özellikle önem verilmektedir.

  • 2017-2018 Bahar Dönemi Medya Çalışmaları II. Öğretim Ders Programı