SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜMEDYA ve KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ANABİLİM DALI


Medya ve Kültürel Çalışmalar

PROGRAMIN AMACI

Program, çağdaş kuram ve eleştirellik ile kitle iletişim ve kültür konularını ilişkilendirmekte ve kitle kültürü, popüler kültür, görsel kültür, kültürün metalaşması, küreselleşme, cinsiyet ve altkültür, medya ekonomisi, medya iktidarı, etki, yeni iletişim teknolojileri, medyada normatif, yasal ve etik meseleler, görsel temsil gibi konulara yoğunlaşmaktadır.


Medya ve Kültürel Çalışmalar Programı, disipliner kaynağını ve akademik gücünü ODTÜ'nün Tarih, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Felsefe ve Sosyoloji Bölümlerinden almaktadır.  Öğrenciler  MCS dersleri yanında belli sayıda alabilecekleri seçimlik dersler aracılığıyla ODTÜ'nün akademik Mükemmellik geleneğinden faydalanmaktadırlar. Ayrıca, ODTÜ'nün Enformatik Enstitüsü tarafından önerilen dersler ve ODTÜ Görsel İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GİSAM)'da önerilen dersler ve bu birimin teknik altyapı olanakları Program için ek değerlerdir.

Programın disiplinlerarası yaklaşımı öğrencilerin diğer bölümlerden dersler alabilmelerini sağlarken, diğer yandan öğrencilere geniş bir ilgi aralığı içinde istedikleri konularda uzmanlaşma ve çalışmalarını şekillendirme fırsatı sunmaktadır.

 

KABUL KOŞULLARI ve EĞİTİM PROGRAMI


Programa kabul prosedürü ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün iligili Akademik Kural ve Düzenlemelerine göre yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler ve koşullar ile ilgili bilgi Sosyal Bilimler Enstitüsü sayfasında yer alan "başvurular" bölümünde yer almaktadır. Program, çok çeşitli akademik geçmişe sahip öğrenciler için tasarlanmıştır ve bu nedenle, çeşitli bölümlerden öğrenciler çekmesi beklenmektedir. Kayıtlı bütün öğrenciler onları alanın kurumsal, tarihsel ve kuramsal boyutlarıyla tanıştıracak üç ders alacaklardır. 'Tezli' programa kayıt olan öğrenciler üç, 'tezsiz' programa kayıt olan öğrenciler dört adet 'temel' ders alacaklardır. Kalan dersler serbest seçmeli olacakdır. İşadet edildiği gibi, MCS Programı tezli ve tezsiz seçenekler sunmaktadır. İlkinde, öğrencilerin yedi kredilik dersi tamamlamaları ve bir Tez Seminer alıp, bunun yanında bir de Yüksek Lisans tezi yazmaları veya işitsel ya da görsel-işitsel bir proje ve 10000-12000 kelimelik bir inceleme yazısı yazmaları gerekmektedir. Tezsiz seçenekte, öğrencilerin on kredilik dersi ve bir dönem projesini tamamlamaları gerekmektedir. Gerekli şartları başarıyla karşılayan öğrenciler ister tezli ister tezsiz programda olsunlar, Medya ve Kültürel Çalışmalar Alanında M.S. derecesi almaya hak kazanırlar. 


Program Gereklilikleri, Ders Statüleri ve Ders Sayısı 


Medya ve Kültürel Çalışmalar EABD Tezli Program


Ders Statüsü

Ders Adedi

Dersin/Derslerin İsimleri

Dersin Kodu

 

Zorunlu (Kredili)

1

 

Ethics and Research Methods in

Political Science

3105302

 

Zorunlu (Kredisiz)

2

 

Master’s Thesis

8160599

 

Prothesis Seminar

8160500

 

 

 

Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)

 

 

 

3

Öğrencilerin aşağıda belirtilen beş adet dersten en az üçünü almaları gerekmektedir.

Öğrencilerin aşağıda belirtilen beş adet dersten en az üçünü almaları gerekmektedir.

 

Political Economy of Communication

3105170

 

Cultural Politics

3105196

 

Cinema Studies

8160509

 

Issues in Turkish Cultural History

3105117

 

Media and Society

3105134

 

Elective (Kredili)

3

Tümü Anabilim Dalı derslerinden ya da ABD Başkanlığının ve danışmanın onayıyla bölüm-dışından 2 adedi geçmeyecek şekilde ders alınarak tamamlanabilir.

 

 

Elective (Kredisiz)

1

 

Special Studies

Öğrenciler bu dersi, tez danışmanlarının koduna göre ilgili bölümden alacaklardır. Ders elective statüsünde işaretlenecek olsa da tüm öğrencilerin alması zorunludur.

 

 

 

 

 

 

Medya ve Kültürel Çalışmalar EABD Tezsiz Program (Birinci Öğretim)

 

Ders Statüsü

Ders Adedi

Dersin/Derslerin İsimleri

Dersin Kodu

Zorunlu (Kredisiz)

1

Term Project

8160589

 

 

 

Bölüm Seçmelisi (Departmental Elective)

 

 

 

3

Öğrencilerin aşağıda belirtilen beş adet dersten en az üçünü almaları gerekmektedir.

Öğrencilerin aşağıda belirtilen beş adet dersten en az üçünü almaları gerekmektedir.

 

Political Economy of Communication

3105170

 

Cultural Politics

3105196

 

Cinema Studies

8160509

 

Issues in Turkish Cultural History

3105117

 

Media and Society

3105134

Elective

7

Tümü Anabilim Dalı derslerinden ya da ABD Başkanlığının ve danışmanın onayıyla bölüm-dışından 2 adedi geçmeyecek şekilde ders alınarak tamamlanabilir.