SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜMEDYA ve KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR ANABİLİM DALI


Medya Çalışmaları II. Öğretim Mülakat Sonuçları (Second Education Program Application Results)

The Academical Board of Media and Cultural Studies Department has evaluated 18 applications and decided to call 12 applicants for interview. Their names have been listed below.


Yapılan başvuruların Bölüm Akademik Kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucu başvuru yapan 18 adaydan aşağıda ismi belirtilen 12'sinin mülakata çağırılmasına karar verilmiştir.Elifnaz Akdoğan


Doğancan Aksoy


Onur Can Balsoy


Ezel Bozlak


Sayed Aemal Jalal


Doğan Kahraman


Tunç Karabayer


Ezgi Karaşin


Arda Koç


Fatma Berna Uysal


Hümeyra Öncü


Büşra Tuğçe Yağcı